top of page

ACTIVE

ACTIVE

Strooi poeder direct op het wateroppervlak. Niet rechtstreeks op de planten. Preventief: Wekelijks,1 maatschep (=150 ml) per 5.000 liter vijverwater.KH is belangrijk: deze dient tussen 6 en 8°DH te zijn, voordat met de behandeling gestart wordt. Als ACTIVE in contact komt met het water, komt direct actieve zuurstof vrij. Door de hogere zuurstofgehaltes halen uw vissen de door hen benodigde zuurstof gemakkelijker uit het water. Door de sterke natuurlijke oxidatiekracht van ACTIVE wordt organische verontreiniging en slib afgebroken.

Poudre à épandre directement sur la surface de l'eau. Pas directement sur les plantes. La valeur du KH est importante, elle doit se situer entre 6 et 8 DH avant le traitement. Lorsque ACTIVE entre en contact avec l'eau, de l'oxygène actif est immédiatement libéré. En raison de la teneur en oxygène plus élevée, les poissons obtiennent plus facilement l'oxygène dont ils ont besoin dans l'eau. L'oxydation naturelle d'ACTIVE décompose la contamination organique et les boues.

NWM0011 NWM0012
New Water.png
Vidéos
bottom of page