top of page

DRAINAGE SET RONDOM

DRAIN PERIFERIQUE SET

De drainageput rondom heeft verschillende toepassingen. Het wordt gebruikt om het water rond het
zwembad af te voeren. Het wordt ook gebruikt om een mogelijk lek te detecteren en om de druk van water onder de liner te voorkomen. Het systeem moet aanwezig zijn wanneer het zwembad moet worden geleegd, omdat de druk die wordt uitgeoefend door de bewegingen, grondstoten en grondwaterafvoer niet langer
wordt gecompenseerd door het volume van het water (de stuwkracht van Archimedes). 1m³ water weegt 1 ton, dus het totale gewicht van het water dat in uw zwembad wordt verdeeld, houdt de "constructie" op zijn plaats.
Ongeacht het materiaal, hout, beton, monocoque, polyester, stalen panelen, een zwembad zal "bewegen" als het leeg is. Betonnen bassins kunnen in tweeën splitsen en enkele tientallen centimeters stijgen. Dit risico bestaat zodra u uw zwembad onzorgvuldig leegt.
Volgens de regels van de kunst is de drainage set rondom verplicht voor monocoque, terreinen met heilingen, kleigronden en natte zones. bij andere gronden is het sterk aangeraden!

Le puits de décompression a plusieurs utilités. Il sert à drainer l'eau autour de la piscine. Il sert également à détecter une éventuelle fuite et d'éviter la poussée de l'eau en dessous du liner. Il est obligatoire lorsque la piscine doit est vidée car les pressions exercées par les mouvements, poussées de sol et les ruissellements d'eau souterraines ne sont plus compensées par le volume de l'eau ( poussée d'Archimède ). 1m³ d'eau pèse 1 tonne, ainsi le poids total de l'eau répartie dans votre bassin maintien le « récipient » en place.
Quelque soit le matériau, bois, béton, monocoque, polyester, panneaux acier, une piscine va "bouger"
lorsqu'elle sera vide. Les piscines béton peuvent fendre en deux et remonter de plusieurs dizaines de
centimètres. Dès lors que vous videz votre piscine sans précaution, ce risque existe.
Selon les règles de l'art, le drain périférique est obligatoire pour les piscine à coque, les terrains en pente, les terrains argileux et les zônes humides

Handleidingen
Mode d'emploi
NWA0014
Download Extra
New Water.png
Video's
bottom of page