top of page

KH+

KH+

Wanneer de KH­waarde van het water te laag is, zal de PH­waarde te veel schommelen.
Dit kan onder andere algengroei veroorzaken.
De optimale KH waarde voor de vijver ligt tussen 6° en 16°, dit zorgt ook voor een helder waterpartij en een optimale plantengroei.
Zakt de waarde onder de 6° KH dan verhoogt New Water KH Plus deze snel en zonder watervertroebeling. Dosering: 25 ml (1 maatbekertje) verhoogt 900 liter vijverwater met 1° KH.
Echter bij sterke vervuiling van het water kan de verhoging minder zijn.
De benodigde hoeveelheid eerst verdunnen in een emmer of gieter met lauwwarm water.
Nooit rechtstreeks op de planten gieten.
Test minimaal 1x per maand de waterkwaliteit en corrigeer waar nodig. Buiten bereik van kinderen bewaren.
In de originele verpakking bewaren bij een temperatuur tussen 4 en 32°C.

KH+ Lorsque la valeur KH de l'eau est trop basse, la valeur PH fluctue également.
Cela peut provoquer entre autre une croissance des algues.
La valeur KH optimale pour un bassin est comprise entre 6° et 16°, cela garantit une eau claire et une croissance optimale des plantes.
Si la valeur descend en dessous de 6° KH, New Water KH Plus augmente rapidement la dureté et ce sans trouble de l'eau.
Dosage: 25 ml (1 dose) augmente 900 litres d'eau de bassin de 1° KH. Ceci est une indication. L'augmentation peut être moins importante si l'eau est fortement polluée.
Ne versez jamais directement sur les plantes. Testez la qualité de l'eau au moins une fois par mois et corrigez ­la si nécessaire.
A Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans l'emballage d'origine à une température comprise entre 4 et 32 ° C.

Handleidingen
NWM0003 NWM0004 NWM0005
New Water.png
Video's
bottom of page